Közlemény

Közlemény

A térítési díj és a tandíj megállapításához szükséges egy főre jutó ráfordítás kiszámítása a 2019. év mérlege alapján

2020/2021. tanév:

296 527,-Ft
azaz Kettőszázkilencvenhatezer ötszázhuszonhét forint